/
Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Dobrodošli na naš web portal! Pre nego što počnete da koristite našu platformu, molimo vas da pažljivo pročitate sledeće Uslove korišćenja. Korišćenjem našeg portala, potvrđujete da ste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja i da ćete ih poštovati.

 1. Opšti uslovi: Ovim Uslovima korišćenja regulišu se prava i obaveze korisnika web portala, kao i vlasnika i upravljača ovog portala. Korišćenjem našeg portala, slažete se sa ovim Uslovima korišćenja, kao i sa svim pravilima i odredbama koje se ovde mogu pojaviti.

 2. Licenca za korišćenje: Ovim se daje licenca za korišćenje našeg web portala samo u svrhe lične upotrebe. Ne smete reprodukovati, distribuirati, modifikovati, javno prikazivati, prenositi ili na bilo koji drugi način koristiti materijale koji se nalaze na ovom portalu bez prethodne pismene saglasnosti od našeg portala.

 3. Korišćenje portala: Korišćenjem našeg portala, slažete se da ćete koristiti ovaj portal samo u skladu sa svim primenljivim zakonima, propisima i ovim Uslovima korišćenja. Takođe, ne smete koristiti naš portal na način koji može da izazove štetu ili da naruši bilo koju drugu osobu ili organizaciju. Zabranjeno je bilo kakvo nezakonito ili neprikladno ponašanje, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pretnje, uznemiravanje, klevetu, rasnu, etničku ili drugu diskriminaciju, nezakonite aktivnosti, kršenje prava intelektualne svojine, itd.

 4. Registracija korisničkog naloga: Za pristup određenim funkcijama našeg portala može biti potrebna registracija korisničkog naloga. Svi podaci koje nam pružite prilikom registracije moraju biti tačni, potpuni i ažurirani. Zadržavamo pravo da, po našem nahođenju, odbijemo zahtev za registraciju ili da u bilo kom trenutku ukinemo vaš korisnički nalog bez obaveštenja. 5. Obaveze korisnika na web portalu: Kao korisnik našeg web portala za oglašavanje smeštaja, važno je da se pridržavate određenih obaveza radi stvaranja sigurne i pouzdane online zajednice. Sledeće su obaveze koje očekujemo da ispunjavate prilikom korišćenja naše platforme:
  - Tačnost informacija: Prilikom kreiranja oglasa, obavezni ste da pružite tačne i istinite informacije o smeštaju koji promovišete. Oglasi trebaju biti precizni i sadržavati relevantne podatke poput lokacije, veličine, cene i karakteristika smeštaja. Važno je da obezbedite ispravne informacije kako biste izgradili poverenje sa potencijalnim klijentima.
  - Poštovanje autorskih prava: Prilikom postavljanja slika i drugih materijala u okviru oglasa, obavezujete se da poštujete autorska prava i da imate odgovarajuće dozvole za korišćenje tih materijala. Nemojte koristiti tuđe slike bez dozvole ili distribuirati sadržaj zaštićen autorskim pravima.
  - Etika oglašavanja: Oglasni sadržaj koji objavljujete treba biti primeren i u skladu sa relevantnim zakonima i propisima. Ne dozvoljavamo objavljivanje lažnih ili obmanjujućih informacija, kao ni oglase koji sadrže uvredljiv, nepristojan ili neprikladan sadržaj.
  - Poštovanje pravila platforme: Kao korisnik našeg web portala, obavezujete se da poštujete pravila korišćenja i uslove koje smo postavili. Neophodno je da se pridržavate smernica za postavljanje oglasa, načina komunikacije sa potencijalnim klijentima i ostalih pravila koja se odnose na korišćenje naše platforme.
  - Održavanje kvaliteta usluga: Kao korisnik, odgovorni ste za pružanje kvalitetnih usluga klijentima. Trebali biste brzo odgovarati na upite, pružati tačne informacije i poštovati dogovorene uslove saradnje. Važno je da održavate visok nivo profesionalizma i zadovoljstva klijenata.
  - Zaštita privatnosti: Kao korisnik našeg web portala, obavezujete se da poštujete privatnost drugih korisnika. Nemojte neovlašćeno objavljivati ili deliti lične podatke drugih korisnika ili bilo kakve informacije koje su povjerljive. Važno je da održavate sigurno i poverljivo okruženje za sve korisnike našeg portala.
  - Etika komunikacije: Prilikom komunikacije sa drugim korisnicima, obavezujete se da se ponašate pristojno, poštujete druge mišljenja i izbegavate uvredljiv jezik ili ponašanje. Neka vaša komunikacija bude konstruktivna i profesionalna.
  - Odgovornost za postupke: Razumite da ste sami odgovorni za svoje postupke prilikom korišćenja naše platforme. Ne snosimo odgovornost za posledice vaših odluka ili postupaka u vezi sa oglašavanjem ili transakcijama putem našeg portala.
  - Prijavljivanje nepravilnosti: Ako primetite nepravilnosti, lažne oglase ili bilo kakve aktivnosti koje krše naša pravila i smernice, molimo vas da nas odmah obavestite. 6. Pravila kreiranja oglasa: Da biste obezbedili dosledan i profesionalan izgled oglasa na našem portalu za smeštaj, molimo vas da se pridržavate sledećih pravila. Ova pravila su dizajnirana kako bi unapredila preglednost i kvalitet oglasa, omogućavajući vam da efikasno predstavite svoj smeštaj potencijalnim klijentima.
  - Naslov oglasa: Naslov oglasa možete uneti na početku sazdavanja, tako da maksimalno personalizujete svoj oglas. Nemojte zloupotrebljavati naslov oglasa. Ako ga ne unesete vi, naš sistem će generisati naslov u odnosu onoga što ste popunili pri kreiranju oglasa.
  - Slike: Priložite visokokvalitetne slike koje jasno prikazuju smeštaj i smeštajnu jedinicu. Preporučujemo korišćenje horizontalnih slika sa optimalnom rezolucijom od najmanje 1024 x 768 piksela. Izaberite slike koje su dobro osvetljene i jasno prikazuju prostor smeštaja i smeštajnih jedinica iz različitih uglova.
  - Video ili 3D: Postoji mogućnost postavljanja video klipa ili 3D prikaza smeštaja. To se radi tako što je prvo potrebno da video postavite na Youtube, a nakon toga link videa unesete u polje prilikom postavljanja oglasa u delu video link. Ne zloupotrebljavajte ovu opciju jer se svaki oglas pregleda od administratora portala.
  - Opis smeštaja: Detaljan opis smeštaja treba biti informativan, ali i privlačan potencijalnim klijentima. Popunite ponudjene ključne karakteristike smeštaja kao i druge važne detalje. Budite jasni, koncizni i izbegavajte gramatičke greške.
  - Cene i uslovi: Cene za smeštajne jedinice, kao i kalendar dostupnosti je moguće postaviti prilikom dodavanja smeštajnih jedinica. Za svaku smeštajnu jedinicu je moguće dodavanja sopstvenih podataka, cene i dostupnosti. Navođenje tačne cene i uslova je od ključnog značaja. Budite transparentni i navedite cenu smeštajne jedinice, moguće dodatne troškove ili uslove.
  - Kontakt informacije: Obezbedite validne kontakt informacije kako bi zainteresovani korisnici mogli da vas kontaktiraju. Navedite broj telefona, e-mail adresu ili druge načine komunikacije preko kojih vas mogu dostići. Proverite da li su informacije tačne i ažurirane.
  - Pravopis i gramatika: Vodite računa o pravopisu, gramatici i interpunkciji prilikom pisanja oglasa. Izbegavajte skraćenice i SMS stil pisanja. Obratite pažnju na pravilan raspored reči i koristite interpunkcijske znake kako biste olakšali čitanje oglasa.
  - Ograničenja sadržaja: Ne dozvoljavamo objavljivanje lažnih i manipulativnih informacija o smeštaju. Sadržaj oglasa treba biti tačan, relevantan i odgovarajući. Ne dozvoljavamo objavljivanje uvredljivih, diskriminirajućih, ilegalnih ili neprikladnih sadržaja. Takođe, ne dozvoljavamo objavljivanje oglasa koji promovišu smeštaj koje su u suprotnosti sa zakonima ili etičkim standardima.
  - Sponzorisani sadržaj: Ukoliko želite da objavite sponzorisani oglas ili reklamni baner, to možete uraditi prilikom postavljanja samog oglasa ili kasnije u agencijskoj konzoli gde vam se nalaze oglasi, kao i postavljanje svog banera u delu Baneri. Cenovnik možete pogledati u sekciji Cenovnik u svojoj agencijskoj konzoli.
  - Poštovanje autorskih prava: Ne dozvoljavamo objavljivanje sadržaja koji krši autorska prava ili intelektualnu svojinu drugih osoba. Ukoliko koristite fotografije ili druge materijale koji pripadaju drugima, obezbedite odgovarajuće dozvole ili navodite izvor informacija. 7. Ograničenje odgovornosti: Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu koja nastane korišćenjem ovog portala. Naš portal se pruža "kako je", bez ikakvih garancija, bilo izričitih ili implicitnih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, implicitne garancije prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, ili nenarušavanja prava trećih strana. Takođe, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja ovog portala, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izgubljenu dobit, prekid poslovanja, gubitak podataka ili drugu štetu.

 8. Intelektualna svojina: Sadržaj ovog portala je zaštićen autorskim pravima, žigovima i drugim zakonskim pravima intelektualne svojine. Ne smete kopirati, reprodukovati, distribuirati, modifikovati ili na bilo koji drugi način koristiti bilo koji deo sadržaja ovog portala bez prethodne pismene saglasnosti od našeg portala ili nosioca prava.

 9. Izmena Uslova korišćenja: Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ove Uslove korišćenja bez prethodne najave. Sve izmene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na ovom portalu. Korišćenjem ovog portala nakon objavljivanja izmenjenih Uslova korišćenja, smatra se da ste saglasni sa tim izmenama.

 10. Rešavanje sporova: Sve eventualne sporove u vezi sa korišćenjem ovog portala rešavamo u skladu sa primenljivim zakonima i propisima. U slučaju spora, svi sporovi rešavaju se pred nadležnim sudovima u mestu gde se nalazi naša kompanija.

Molimo vas da se pridržavate ovih obaveza kako bismo zajedno stvorili sigurno, transparentno i efikasno okruženje za sve korisnike našeg web portala. Ukoliko primetimo kršenje ovih obaveza, zadržavamo pravo da preduzmemo odgovarajuće mere, uključujući uklanjanje oglasa ili ograničavanje pristupa našoj platformi.

Radujemo se što ćemo biti deo vašeg uspeha i pružiti podršku u postizanju vaših ciljeva.